Cursus inlezen en verwerken Telecom in MapInfo Professional
In de maand mei organiseren wij een gespecialiseerde cursus voor het verwerken van telecom gegevens in MapInfo Professional.

Aan de orde komen onder meer

  • het inlezen en geocoderen van locaties/zendmasten
  • inlezen en conversie van coördinaten in long/lat en rijksdriehoeksmeting
  • het intekenen van het bereik van een zendmast
  • ruimtelijke bevragingen – zoals kortste afstand van de locatie tot zendmast of in welk gebied ligt een zendmast?
  • genereren van gebieden met sterkste ontvangst in relatie tot mastlocaties
  • witte vlekken bepalen

De cursus neemt 1 ½ dag in beslag en kost € 975 exclusief BTW per persoon.

Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat. De dag is zo opgezet dat er voldoende gelegenheid is voor interactie en vragen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 4.

Voor meer informatie: erik.vanhunnik@firstelement.nl