Postcodes in Nederland

De 5-positie postcodekaart van Nederland bestaat uit gebieden waarbij per gebied de eerste vijf karakters gelijk zijn. De 5-positie postcodekaart bestaat uit gebieden en punten. De punten zijn de zwaartepunten van de postcode-afgiftepunten. Rondom die punten zijn de gebieden automatisch gegenereerd binnen de gedigitaliseerde 4-positie postcodegebieden.

Het totaal aantal 5-positie postcodegebieden in Nederland is 32.406 gebieden. Evenals in de 4-positie postcodekaart Nederland zijn ook in de 5-positie postcodekaart Nederland geen postbussen opgenomen. De versie van 2019 is gemaakt met behulp van de Adressen en Gebouwen van Nederland (AGN).

De 5-positie postcode set Nederland bestaat uit:

  • Postcodekaartlagen:  5-, 4-, 3-, 2- en 1-positie postcodegebieden; 5- en 4-positie postcodepunten
  • Administratieve kaartlagen en aggregaten: Woonplaatsen, netnummergebieden, gemeentegrenzen, provincies, COROP, KvK-regio’s, politieregio’s.
  • Referentiekaartlagen: Bebouwing, hoofdwegen, grote rivieren en plaatspunten.
  • CBS Attribuut data: Bevolking naar leeftijd, geslacht en land van herkomst (westers, niet-westers) op PC4-niveau.

Wij leveren ook een enkelvoudige 5-positie postcodekaart, met alleen de postcode vlakken of zowel de postcode vlakken als punten. Zie de prijslijst voor meer informatie.