Crime Profiler

Crime Profiler is een analyse tool voor diepgaande queries, analyses en visualisaties op grote datasets.
De software is in samenwerking met experts van de Engelse politie (waaronder de London Metropolitan Police) ontwikkeld.
Crime Profiler is een additionele module voor MapInfo Professional. Data die in MapInfo Professional is ingelezen, kan eenvoudig interactief met Crime Profiler worden geanalyseerd.

De resultaten van de analyses kunnen direct in MapInfo Professional getoond worden en er is interactie tussen de visualisatie en data.
Crime Profiler kan breder toegepast worden dan voor criminaliteitsanalyses. Complexe en grote datasets kunnen op diverse kenmerken geanalyseerd worden, met tijdgerelateerde analyses.

Crime Profiler is een Engelstalig product.

Download hier de Crime Profiler Brochure.