MapAnalyseanalyse GIS voor de politie

MapAnalyse is het interactieve web-based bevragings- en analysetool. MapAnalyse is ontstaan uit een nauwe samenwerking met de Nederlandse politie en uitgebreid tot veelzijdige presentatie en analyse software. De MapAnalyse technologie dient als basis voor een reeks producten voor overheid en bedrijfsleven. De software is ook beschikbaar in het Engels, waarmee de internationale markt bediend wordt.

Zie ook het project MapAnalyse SPOT.


Related Projects