Consument

Globale consumenten stijlen voor markt segmentatie en het bepalen van doelgroepen.

Geodata met consument stijlen is zeer geschikt voor marktsegmentatie en het bepalen van doelgroepen. Essentieel in deze data is dat 10 verschillende consumenten stijlen over verschillende landen vergelijkbaar zijn. Deze geodata is nu beschikbaar voor 51 landen (op vijf continenten) en deze zijn wereldwijd met elkaar te vergelijken.

Welke consumenten stijlen komen het meest voor en waar?

De data laat zien wat de meest prominente consumenten stijl is in een bepaald gebied. U kunt denken aan de volgende data:

  • Waar wonen Apple en Android gebruikers?
  • Wie heeft de voorkeur om in een winkel te kopen in plaats van via een webshop?
  • Wie koopt alleen merknamen?
  • Waar wonen mensen die vaak sport producten (horloges, sieraden etc.) kopen?
  • Wie is geïnteresseerd in een vervolgopleiding?
  • Waar wonen mensen die geïnteresseerd zijn in recreatie/vrije tijd?
  • Enzovoorts

Wat is de basis van onderstaande consumenten stijlen?

Onderstaande consumenten stijlen zijn door onze experts opgesteld op basis van verschillende segmentatie criteria zoals: socio-demografisch, waarde oriëntaties, mentaliteit, houdingen en motivaties, consumentengedrag en consumptievolume. Deze segmenten zijn geïdentificeerd en gevalideerd op basis van uitgebreid onderzoek op internationaal niveau. Het onderzoek is wereldwijd en representatief afgenomen bij 16.000 consumenten. Het ging om een homogene bevolkingsgroep met verschillend consumentengedrag en verschillende karakteristieken, die uiteindelijk geconsolideerd zijn in 10 verschillende “consumenten stijlen”. Het resultaat is een consistent en internationaal vergelijkbare databank voor de wereldwijde marktsegmentatie. Consumenten stijlen zijn flexibel en kunnen worden aangepast aan de specifieke eisen van de klant. Denk hier bijvoorbeeld aan een specifiek merk consumentenvoorkeuren (automerk) of zelfs gedragskenmerken (sociale mediaconsumptie).

Type Consumenten Stijlen

Type A – Grootverdieners en stedelijke professionals

Consumenten in dit segment, laten het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking van alle segmenten zien. Ze wonen bijna allemaal in één of meerpersoonshuishoudens zonder kinderen. Ze zijn werknemers, voornamelijk in een leidinggevende of zelfstandige functie en hebben ver boven het gemiddelde een hogere opleiding. Ten aanzien van de bereidheid om te betalen voor productgroepen zoals kleding, is dit segment leidend. Ze leven voornamelijk in stedelijke gebieden en grote steden. Als het gaat om smartphones, gaat hun voorkeur uit naar Apple in plaats van Samsung.

Type B – Comfortabel leeg nest

De consumenten in dit segment zijn bijna allemaal in de tweede helft van het leven en wonen in huishoudens zonder kinderen. In winkels waarderen ze kwaliteit en bekende merken. Ze hebben ook favoriete merken en winkels en ze zijn in staat om een breed scala aan producten en diensten (die worden aangeboden) bij te houden. Hun inkomen per hoofd is aanzienlijk boven het gemiddelde.

Type C – Moderne en Pragmatische 50+

De consumenten in dit segment zijn voornamelijk in de tweede helft van het leven en wonen in huishoudens zonder kinderen. Milieubescherming en innovatie staan hoog in het vaandel. Ze hebben een zorgvuldige inkoopplanning. Beste prijs- en kwaliteitsverhouding wordt systematisch doorzocht. Het inkomen per hoofd van de bevolking in dit segment is meestal ruim boven het gemiddelde, terwijl het inkomen per huishouden te wijten is aan de dominantie van één of twee eenpersoonshuishoudens. Dit is meestal rond of iets onder het gemiddelde.

Type D – Goed geïnformeerde moderne consumenten

De consumenten in dit segment hebben significant hoge uitgaven in productgroepen zoals horloges en juwelen en sport producten. Ze zijn in staat om een breed scala aan producten en diensten (die worden aangeboden) bij te houden. Online aankopen doen, gebeurt ruim boven het gemiddelde. Zij zijn ver boven het gemiddelde kantoor werknemers. Kwaliteit, innovatie en bescherming van het milieu hebben een hoge prioriteit. Het merendeel heeft een ruim boven het gemiddelde inkomen per hoofd.

Type E – Welgestelde hoogopgeleide en stedelijke families

De consumenten in dit segment hebben significant hoge uitgaven per huishouden voor vrijwel alle productgroepen. Zij zijn het deel met de hoogste frequentie voor online shoppen. Het zijn werknemers, voornamelijk in een leidinggevende functie en hebben ver boven het gemiddelde een hogere opleiding. Ze leven vooral in gezinnen met kinderen en zijn voornamelijk leden van de jongere leeftijdsgroepen. Ze genieten van winkelen en nieuwe producten. Ze leven voornamelijk in stedelijke gebieden en grote steden. Dit segment toont het hoogste inkomen per huishouden van alle segmenten, maar als gevolg van het aantal kinderen per huishouden, resulteert het inkomen per hoofd minder ver boven het gemiddelde. Dit segment heeft het hoogste percentage van de smartphone-gebruikers en het gebruik van het sociale online netwerk. Als het gaat om smartphones, gaat hun voorkeur uit naar Apple in plaats van Samsung.

Type F – Senioren georiënteerd op veiligheid

De consumenten in dit segment zijn bijna allemaal in de tweede helft van het leven en leven meestal in huishoudens zonder kinderen. Ze leggen de nadruk op veiligheid, relaties met medemensen en zelfrespect. Aandeel van gepensioneerden is het hoogst in dit segment. Ze zoeken naar de beste prijs- en kwaliteitsverhouding en ze hebben favoriete merken en winkels. De meerderheid in dit segment heeft een inkomen rond het gemiddelde per hoofd.

Type G – Oriënterende en zoekende lage- en middenklasse consumenten

Belangrijke waarden voor de consumenten in dit segment zijn opwinding, gevoel van verbondenheid en maatschappelijke betrokkenheid. Zij zijn geïnteresseerd in nieuwe producten maar vaak is de kwantiteit en kwaliteit van verschillende producten en de bijbehorende productinformatie voor hun verwarrend. De meerderheid in dit segment heeft een onder het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking.

Type H – Jongere lage- en middenklasse consumenten

De meerderheid van de consumenten in dit segment heeft een onder het gemiddelde inkomen per inwoner. Het gaat hier voornamelijk om de jongere leeftijdsgroepen en bijna iedereen uit dit segment leeft in een meerpersoonshuishouden, vooral met kinderen. Onderwijs en traditie zijn belangrijk voor hun. Ze genieten van winkelen en kijken vooral naar de beste “waarde-voor-je geld” producten en favoriete merken en winkels. Ze leggen de nadruk op veiligheid en zelfrespect.

Type I – Moderne jonge families

De consumenten in dit segment wonen in meerpersoonshuishoudens, bijna allemaal met kinderen. Het zijn werknemers, voornamelijk in een leidinggevende of zelfstandige functie. Als gevolg van het aantal kinderen per gezin, is het inkomen per hoofd van de bevolking onder het gemiddelde, maar in termen van het gezinsinkomen is het boven het gemiddelde. Opwinding is belangrijk voor hen en ze hebben ruim boven het gemiddelde uitgaven voor bepaalde productgroepen, zoals sport producten en educatie. De meerderheid is aan het begin van de familie fase. In de winkels zijn ze zeer geïnteresseerd in nieuwe producten en meestal kopen zij producten van bekende merken.

Type J – Jonge consumenten met lage inkomens

De consumenten uit dit segment hebben gemiddeld de laagste opbrengsten in vergelijking met de andere segmenten. Meerderheid van hen zijn tieners of personen in de twintig. Ze zijn sterk gekenmerkt door een substantiële afwezigheid op de arbeidsmarkt, waarbij het segment het meest bestaat uit studenten, werklozen en huisvrouwen. Ze wonen vaak in landelijke gebieden of kleinere steden.

Voor degene die desktop GIS systemen gebruiken, kunnen wij ook matchende gebiedsgrenzen aanleveren. Data pakketten zijn beschikbaar in Esri SHP, MapInfo TAB en in Excel formaat.

Contact

We beschikken over diverse datasets (zoals: postcodes en werkloosheidscijfers), waarmee u meer inzicht krijgt in geografische relaties. Neem contact op met Erik van Hunnik voor meer informatie via +31(0) 15 2190885 / e-mail.