PC6: 6-positie postcodes in Nederland

De 6-positie postcode kaart van Nederland bevat de locatie van ruim 455.000 volledige postcodes van Nederland. Een postcode bevat gemiddeld tussen de 15 en 20 adressen of ‘afgiftepunten’.

Natuurlijke grenzen

De postcode kaart bestaat uit postcodegebieden. Binnen een postcodegebied bevinden zich alle adressen en gebouwen met dezelfde postcode. De gebiedsgrens volgt zoveel mogelijk de natuurlijke grenzen zoals straten, wegen, spoorlijnen en water. Per postcodegebied is de volgende informatie beschikbaar:

  • basisgegevens: postcode, woonplaats, gemeente en provincie;
  • adresgegevens: straatnaam, postcode, woonplaats en aantal adressen;
  • gebouwen: aantal gebouwen met een adres en het gemiddelde bouwjaar;
  • gebruiksfunctie: de functie werken, wonen, vrije tijd en overig;
  • regioindelingen: de postcode-indelingen op pc5-, pc4- en pc2-niveau plus de gemeenten, provincies en andere gemeentelijke indelingen;
  • topografie: een aantal basisreferentiekaartlagen zoals bebouwde kommen en hoofdwegen

Wij leveren ook een enkelvoudige 6-positie postcodekaart, met alleen de postcode vlakken of zowel de postcode vlakken als punten.