Wegbeheerders monitoren op veel punten het gebruik van de wegen. Overheden zoals Rijkswaterstaat en gemeenten stellen de data beschikbaar en wij verwerken deze jaarlijks tot een overzichtelijke grafiek, per meetpunt en per jaar. Per locatie wordt de gereden snelheid en aantal voertuigen gemeten en per 15 minuten verwerkt. De verkeersintensiteiten bieden waardevolle informatie voor bijvoorbeeld wegrestaurants, tankstations en EV-laadpunt exploitanten.

De cijfers voor 2018 zijn verwerkt en nu beschikken wij voor heel veel meetpunten over gegevens van de afgelopen 5 jaar. Reden voor ons om een extra optie toe te voegen: een grafiek met een overzicht van de intensiteiten over de periode 2014 tot en met 2018.

De verkeersintensiteiten bieden wij aan als een webservice, dus via de webbrowser is per punt informatie op te vragen en te vergelijken. In de afgelopen jaren is het aantal meetpunten gegroeid. Soms worden punten vervangen door een meetpunt op een andere locatie. Dat houdt in dat de grafiek niet voor iedere locatie het verloop van de verkeersdrukte van de afgelopen 5 jaren laat zien.

Voor meer informatie over verkeersintensiteiten of bereikbaarheidsanalyses, neem contact op met Erik van Hunnik (06 50276604 of erik.vanhunnik@firstelement.nl).

Verkeersintensiteiten – 5 jaar

Wat u mischien ook leuk vind