Geo Added Value

First Element heeft partnerovereenkomsten met leveranciers van de beste kwaliteit kaarten en geodata, were. Daarnaast hebben wij contact met lokale leveranciers die specifiek voor een land of regio data leveren. Er is een grote verscheidenheid aan digitaal kaartmateriaal beschikbaar voor MapInfo en Excel oplossingen.

Wij leveren onder meer:

  • administratieve en postcode grenzen
  • bevolkingsdata; inwoners, huishoudens, leeftijd
  • socio-demografisch; inkomen, bestedingen, werkeloosheid, welstand
  • retail uitgaven
  • straatkaarten vector
  • luchtfoto’s
  • verkeersintensiteiten
  • reistijden, als online service en als gegenereerde matrix

De geleverde formaten zijn Excel, CSV, Shape (SHP), MapInfo (TAB)

Op aanvraag kunnen wij voor u speciale datasets samenstellen. Wij gaan hierover graag in gesprek.
Neemt u contact op met Erik van Hunnik (erik.vanhunnik@firstelement.nl)