Geo Added Value

First Element heeft partnerovereenkomsten met leveranciers van de beste kwaliteit kaarten en geodata. Daarnaast hebben wij contact met lokale leveranciers die specifiek voor een land of regio data leveren. Er is een grote verscheidenheid aan digitaal kaartmateriaal beschikbaar voor MapInfo, ArcGIS en Excel oplossingen. Met de hoge kwaliteit informatie over locatie bieden wij de Geo Added Value.

Wij leveren onder meer:

  • administratieve en postcode grenzen
  • bevolkingsdata; inwoners, huishoudens, leeftijd
  • socio-demografisch; inkomen, bestedingen, werkeloosheid, welstand
  • retail uitgaven
  • straatkaarten vector
  • luchtfoto’s
  • verkeersintensiteiten
  • reistijden, als online service en als gegenereerde matrix (DTM)

De geleverde formaten zijn Excel, CSV, Shape (SHP), MapInfo (TAB)

Op aanvraag stellen wij speciale datasets samen. Wij gaan hierover graag in gesprek.
Neemt u contact op met Erik van Hunnik (erik.vanhunnik@firstelement.nl) of 06 50276604